4 câu đố tìm cặp hình giống nhau trong tranh

Bảo Anh

Dưới đây là 4 câu đố tìm cặp biểu tượng giống nhau trong loạt hình. Bạn mất bao lâu để giải chúng?

Hãy tìm ra các cặp hình giống nhau!

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:

Đáp án:

Câu 1: Có hai chiếc bình trong tranh.

Câu 2: Hai quả chanh vàng nằm ở hàng đầu và cuối bức tranh.

Câu 3: Có rất nhiều biểu tượng na ná nhau khiến bạn khó nhìn và mất tập trung. Trong tranh có hai biểu tượng mặt cười, đeo kính.

Câu 4: Trong hình có hai con châu chấu.

Kiểm tra độ tinh mắt của bạn qua 5 câu đố vui

Mỗi câu đố dưới đâu đều có hai biểu tượng khác với số còn lại trong mỗi hình. Bạn mất bao nhiêu thời gian để tìm ra chúng?

Viết bình luận của bạn