5 câu đố điền số thách thức người chơi

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy suy nghĩ, tìm ra quy luật đó rồi điền số thích hợp vào chỗ trống?

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 36.

Ở mỗi cột, số trên cùng trừ hai số ở dưới thì được 8. Ta có:

16 - 4 - 4 = 8.

24 - 8 - 8 = 8.

36 - 22 - 6 = 8.

49 - 36 - 5 = 8.

Câu 2: Số cần điền là 6.

Ở mỗi hình tròn, tổng hai số ở trên bằng tổng hai số ở dưới. Ta có:

9 + 6 = 7 + 8 = 15.

3 + 8 = 5 + 6 = 11.

6 + 4 = 8 + 2 = 10.

Câu 3: Số cần điền là 64.

Ở hình đầu, tam giác có ba đỉnh, lấy số trong hình là 2^3 sẽ được 8 (số phía trên hình).

Tương tự, hình tròn không có đỉnh, 2^0 = 1.

Hình vuông có bốn đỉnh, 2^4 = 16.

Hình có dấu hỏi chấm có 6 đỉnh, suy ra 2^6 = 64 (số cần điền).

Câu 4: Số cần điền là 24.

Ở hàng trên, số ở giữa là 2. Quy luật là số bất kỳ bên trái của 2 nhân với 2 sẽ được số trên vạch màu tương ứng ở bên phải của 2. Ta có:

6 x 2 = 12

4 x 2 = 8.

5 x 2 = 10.

Hàng dưới có quy luật tương tự nhưng số ở giữa là 3. Ta có:

5 x 3 = 15.

7 x 3 = 21.

8 x 3 = 24.

Câu 5: Số cần điền là 35.

Ở mỗi hình, tích hai số ở đáy bằng số ở giữa tam giác trắng. Sau đó, tích của hai chữ số tạo thành số ở giữa bằng số ở đỉnh. Ta có:

8 x 6 = 48; 4 x 8 = 32.

16 x 2 = 32; 3 x 2 = 6.

15 x 5 = 75; 7 x 5 = 35.

Từ khóa: thông minh
Những câu đố thử thách tìm biểu tượng khác biệt

Những câu đố qua tranh dưới đây chứa các hình khác là giống hệt nha. Tuy nhiên sẽ có 1 biểu tượng khác biệt cần tìm.

Viết bình luận của bạn