5 câu đố hóc búa kiểm tra khả năng logic

Bảo Anh

Dưới đây là 5 câu đố hóc búa đòi hỏi bạn phải tư duy logic để có thể tìm ra câu trả lời chính xác.

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Câu 2: Vị trí dấu chấm hỏi là số bao nhiêu?

Câu 3: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm trong bảng dưới đây.

Câu 4: Điền số cần tìm vào ô chấm hỏi?

Câu 5: Điền số thích hợp để hoàn thành bảng sau:

Đáp án:

Câu 1: 36

Hàng ngang đầu tiên: (2 x 11) - 2 = 20

Hàng ngang thứ hai: (4 x 9) - 4 = 32

Hàng ngang thứ ba: (7 x 8) - 7 = 49

Do vậy hàng ngang thứ tư sẽ là: (4 x 10) - 4 = 36

Câu 2: 2

Hàng ngang thứ nhất: 9/3 = 3

Hàng ngang thứ hai: 6/2 = 3

Do vậy, hàng ngang thứ ba sẽ là: 8/4 = 2

Câu 3: 4

Tính hiệu của các số trong mỗi hàng, kết quả sẽ theo thứ tự: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Hàng ngang thứ nhất: 8 – 2 = 6

Hàng ngang thứ hai: 9 – 4 = 5

Hàng ngang thứ ba: 7 – 3 = 4

Hàng ngang thứ tư: 9 – 6 = 3

Hàng ngang thứ năm: 8 – 6 = 2

Do vậy, hàng cuối cùng sẽ là: 4 – 3 = 1

Câu 4: 2

Trong mỗi hình, nhân 2 số ở hàng trên sẽ được đáp án là 2 số hàng dưới ghép với nhau.

7 x 4 = 28

6 x 5 = 30

2 x 9 = 18

Do vậy, ô cuối cùng sẽ là: 4 x 8 = 32

Câu 5: 8

Trong mỗi hình, nhân 2 số hàng trên đi và trừ tổng 2 sỗ ở hàng dưới sẽ được kết quả là 40.

(13 x 5) - (5 + 20) = 40

(12 x 4) - (3 + 5) = 40

(16 x 4)-(20 + 4) = 40

Do vậy, hình cuối cùng sẽ là: (11 x 5) - (7 + 8) = 40

Từ khóa: thông minh
5 câu đố hình học rắc rối kiểm tra IQ

Dưới đây là 5 câu đố hình học rắc rối, mời các bạn tham gia giải đáp để kiểm tra khả năng tư duy của bản thân.

Viết bình luận của bạn