5 câu đố vui, dễ nhưng khiến nhiều người "sốc" khi biết đáp án

Bảo Anh (T/H)

Những câu đố vui dễ mà khó, khó mà dễ, bạn có thể đưa ra được đáp án "nhanh như chớp".

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Đáp án đúng là 17

Từ công thức thứ 4, ta thấy 4 mặt khóc = 20 => 1 mặt khóc = 5.

Thay vào công thức thứ 3, ta tính được 1 mặt đeo kính = 2.

=> 1 mặt quỷ = 18.

Từ công thức thứ 1, ta tính được 1 mặt trái tim = 4.

=> 1 mặt lè lưỡi = 3.

Tại công thức cuối cùng, ta có: 5 + (3+3) × 2 = 17.

Câu 2:

Đáp án đúng là 26

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 nhện = 16; 1 siêu nhân = 10; 1 khiên = 3.

Ở công thức thứ 4, biểu tượng siêu nhân bị lật ngược nên đây là một số âm, vậy ta tính được 1 W = 11.

Tại công thức cuối cùng, ta thấy nhện chỉ có 6 chân (bằng 12), vậy đáp án đúng là:

12 + 3 + 11 = 26.

Câu 3:

Đáp án đúng là 144

Từ 4 công thức đầu, ta tính được 1 đôi giày = 20; 1 người = 5; 1 kính = 2; 1 găng tay = 20.

Tại công thức cuối, ta thấy lẻ 1 chiếc giày (bằng 10), người đàn ông đeo kính, găng tay và đi giày, vậy đáp án đúng là: 10 + (5 + 2 + 20 x 2 + 20) x 2 = 144.

Câu 4:

Đáp án đúng là 21

Các hình ảnh được ghép từ nhiều chi tiết khác nhau:

- Mặt trời = 1 lục giác + 6 tam giác

- Lục lăng = 1 lục giác + 1 tam giác + 1 hình tròn

- Mắt thần = 1 tam giác + 1 hình tròn

Từ công thức đầu tiên, ta tính được 1 mặt trời = 12.

Ở công thức thứ 2, ta tính được 1 lục lăng = 9.

Tại công thức thứ 3, ta tính được 1 mắt thần = 3.

=> 1 lục giác = 6.

Từ công thức thứ 4, ta tính được 1 hình tròn = 2.

=> 1 tam giác = 1.

Ghép vào công thức cuối cùng, ta có:

(2 + 1 * 5) + (6 + 1) x 2 = 21.

Câu 5:

Đáp án đúng là 28

Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 kỳ lân = 8; 1 ngôi sao = 3; 1 cầu vồng = 3 mà cầu vồng có 3 màu => mỗi màu = 1.

Tại công thức cuối, ta thấy có 1 cầu vồng ở đuôi kỳ lân, và 1 cầu vồng có 5 màu, vậy đáp án đúng là: (8 + 3) + (5 + 3) +(3 x 3) = 28.

Từ khóa: đố vui thông minh
Câu đố siêu xoắn não, cực tinh mắt mới trả lời đúng.
Câu đố siêu xoắn não, cực tinh mắt mới trả lời đúng

Áp dụng khả năng tính toán và tư duy nhanh nhạy để trả lời những câu đố dưới đây.

Viết bình luận của bạn