Đại học Kiên Giang mở rộng hợp tác với Đại học Medan Area, Indonesia

NGUYÊN ANH |

Việc ký kết sẽ là nền tảng tốt đẹp đầu tiên cho sự hợp tác bền chặt hơn trong tương lai, mở ra sự phát triển của Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Medan Area, Indonesia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và học thuật.

Ngày 3.9, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Medan Area, Indonesia thông qua hình thức trực tuyến.

Sau khi trao đổi thống nhất, 2 trường đã tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung như: Thúc đẩy các mối quan hệ cá nhân giữa các học giả, sinh viên, nhân viên của các tổ chức khoa học; Liên kết trong giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động văn hóa; Phát triển, khuyến khích tham gia nghiên cứu chung, tổ chức hội thảo, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu hút tài trợ từ các nguồn bên ngoài; Trao đổi các tài liệu học thuật; Phát triển, khi có cơ hội, các chương trình học chung; Hỗ trợ nhau thực hiện chương trình cạnh tranh tự do học hỏi (Kompetisi Kampus Merdeka); đặc biệt là tiến tới trao đổi sinh viên và giảng viên trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết việc ký kết sẽ là nền tảng tốt đẹp đầu tiên cho sự hợp tác bền chặt hơn trong tương lai, mở ra sự phát triển của 2 trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và học thuật.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh hi vọng trong thời gian tới 2 trường sẽ gặp gỡ nhau trực tiếp tại Việt Nam để trao đổi, thúc đẩy nhiều hơn về các vấn đề hợp tác của 2 bên nhằm nâng cao đào tạo và nghiên cứu để tạo ra nguồn lực chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống.

Được biết, Trường Đại học Medan Area, Indonesia (UMA) là trường đại học tư thục nổi bật ở Bắc Sumatera; nổi tiếng là một tổ chức học thuật xuất sắc về khoa học và công nghệ ở Indonesia với nhiều thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác quốc tế.

NGUYÊN ANH