Đo chỉ số thông minh của bạn bằng 5 câu đố toán học dưới đây

Bảo Anh (T/H)

Mỗi câu đố toán học dưới đây đều có những quy luật. Hãy tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu "?".

Câu 1: Hãy điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Câu 2: Số nào còn thiếu trong hình dưới đây?

Câu 3: Số nào còn thiếu trong dấu "?" dưới đây?

Câu 4: Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào ô trống

Câu 5: Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào ô trống

Đáp án

Câu 1: Số cần điền là 19.

Ở mỗi hình tròn, số ở dưới trừ tổng hai số ở trên thì bằng 3. Ta có:

10 - 5 - 2 = 3.

8 - 3 - 2 = 3.

19 - 7 - 9 = 3.

Câu 2: Số cần điền là 47.

Số trước cộng với hai chữ số tạo thành số đó thì ra số sau. Ta có:

13 + 1 + 3 = 17.

17 + 1 + 7 = 25.

25 + 2 + 5 = 32.

32 + 3 + 2 = 37.

37 + 3 + 7 = 47.

Câu 3: Số cần điền là 4.

Ở mỗi hình vuông, tích của số góc trên bên trái và góc dưới bên phải chia cho tổng của số góc trên bên phải và góc dưới bên trái sẽ ra số ở giữa. Ta có:

(6 x 6)/(3 + 1) = 9.

(7 x 4)/(5 + 9) = 2.

(8 x 5)/(6 + 4) = 4.

Câu 4: Số cần điền là 19.

Từ trái qua phải, số trước nhân 2 rồi trừ 3 sẽ ra số sau liền kề. Ta có:

4 x 2 - 3 = 5.

5 x 2 - 3 = 7.

7 x 2 - 3 = 11.

11 x 2 - 3 = 19.

Câu 5: Số cần điền là 6.

Ở mỗi hình tròn, tổng hai số ở trên bằng tổng hai số ở dưới. Ta có:

9 + 6 = 7 + 8 = 15.

3 + 8 = 5 + 6.

6 + 4 = 8 + 2.


Từ khóa: đố vui thông minh
5 câu đố đòi hỏi sự thông minh, tinh mắt của bạn

Hãy cẩn trọng, đừng "mắc bẫy" bởi những câu đố dưới đây!

Viết bình luận của bạn