Khởi động dự án: Đào tạo, Trao đổi kỹ năng và Quản lý cơ sở giết mổ

T.TH

Xuất phát từ Chương trình “Quản lý, Đào tạo và Trao đổi Kỹ năng (MATES)” được tài trợ bởi Bộ phận Ngoại giao và thương mại – trực thuộc Đại sứ quán Úc và được thực hiện bởi chương trình Aus4skills, lễ khởi động dự án Đào tạo, trao đổi kỹ năng và quản lý cơ sở giết mổ - Hợp phần đào tạo trong nước (MATES), được ký kết giữa Hiệp hội Thịt và gia súc Úc (MLA) và Bộ NN&PTNT tại Công ty Vissan.

Chương trình được phát triển nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và tính bền vững của việc giao thương Gia súc Úc vào Việt Nam. Công ty Vissan là một trong hai cơ sở tại phía Nam được lựa chọn là cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình MATES.

Chương trình đào tạo được thực hiện trong vòng 03 tháng, nhằm mục đích tập trung vào việc cải thiện khả năng giết mổ và chú trọng vào việc cải thiện vệ sinh trong giết mổ nhưng đồng thời sẽ mở rộng việc cải thiện khả năng chế biến để gia tăng lợi nhuận bằng cách cải thiện vòng đời sản phẩm, khả năng phân phối, marketing và trưng bày sản phẩm.

Chương trình được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu cho việc phát triển chất lượng, độ an toàn của thịt bò cung cấp cho TP.HCM và nhân rộng cả nước.

Viết bình luận của bạn