Kiểm tra trí thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh

Mỗi câu đố toán học đều có quy luật để tìm ra số còn thiếu. Hãy thử sức giải đố trong vòng 1 phút.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ còn thiếu!

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 10.

Quy luật: Số ở các đỉnh của ngũ giác thứ hai trừ đi số ở các đỉnh tương ứng ở ngũ giác đầu tiên (bên trái) ra số tương ứng ở ngũ giác bên phải.

Ta có:

11 - 6 = 5.

5 - 4 = 1.

5 - 2 = 3.

9 - 7 = 2.

10 - 1 = 9.

Câu 2: Số cần điền là 15.

Quy luật: Mỗi số ở hình dưới bên phải bằng tổng ba số ở các phần tương ứng của ba hình còn lại.

Ta có:

6 + 3 + 3 = 12.

9 + 4 + 3 = 16.

4 + 1 + 12 = 17.

2 + 7 + 6 = 15.

Câu 3: Số cần điền là 7.

Hình thứ nhất: 6 x 2 - 1 = 11; 6 x 3 - 1 = 17.

Hình thứ hai: 3 x 2 - 1 = 5; 3 x 3 - 1 = 8.

Hình thứ ba: 4 x 2 - 1 = 7; 4 x 3 - 1 = 11.

Câu 4: Hai số cần điền là 10 và 8.

Từ tam giác thứ nhất ta có: 15 - 5 + 10 = 20.

Suy ra ở tam giác thứ hai ta có: 5 - 3 + 8 = 10. Hình tam giác thứ ba: 6 - 2 + 4 = 8.

Câu 5: Số khác biệt là 127 vì đây là số duy nhất không chia hết cho 9.

Những câu đố toán học thử tài suy luận

Dưới đây là những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra khả năng tư duy.

Viết bình luận của bạn