Kiểm tra trí thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Mỗi câu đố toán học đều có quy luật để tìm ra số còn thiếu. Hãy thử sức giải đố trong vòng 1 phút.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ còn thiếu!

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 10.

Quy luật: Số ở các đỉnh của ngũ giác thứ hai trừ đi số ở các đỉnh tương ứng ở ngũ giác đầu tiên (bên trái) ra số tương ứng ở ngũ giác bên phải.

Ta có:

11 - 6 = 5.

5 - 4 = 1.

5 - 2 = 3.

9 - 7 = 2.

10 - 1 = 9.

Câu 2: Số cần điền là 15.

Quy luật: Mỗi số ở hình dưới bên phải bằng tổng ba số ở các phần tương ứng của ba hình còn lại.

Ta có:

6 + 3 + 3 = 12.

9 + 4 + 3 = 16.

4 + 1 + 12 = 17.

2 + 7 + 6 = 15.

Câu 3: Số cần điền là 7.

Hình thứ nhất: 6 x 2 - 1 = 11; 6 x 3 - 1 = 17.

Hình thứ hai: 3 x 2 - 1 = 5; 3 x 3 - 1 = 8.

Hình thứ ba: 4 x 2 - 1 = 7; 4 x 3 - 1 = 11.

Câu 4: Hai số cần điền là 10 và 8.

Từ tam giác thứ nhất ta có: 15 - 5 + 10 = 20.

Suy ra ở tam giác thứ hai ta có: 5 - 3 + 8 = 10. Hình tam giác thứ ba: 6 - 2 + 4 = 8.

Câu 5: Số khác biệt là 127 vì đây là số duy nhất không chia hết cho 9.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Những câu đố toán học thử tài suy luận

Bảo Anh |

Dưới đây là những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra khả năng tư duy.

Năm câu đố thử tài nhanh trí

Bảo Anh |

Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật ở từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh |

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Những câu đố toán học thử tài suy luận

Bảo Anh |

Dưới đây là những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra khả năng tư duy.

Năm câu đố thử tài nhanh trí

Bảo Anh |

Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật ở từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh |

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.