Kiểm tra tư duy toán học qua 5 câu đố điền số đơn giản

Bảo Anh

Dưới đây là 5 câu đố điền số đơn giản, giúp bạn kích thích tư duy.

Câu 1: Đáp án có sẵn rồi nhưng mà nhiều người tưởng chừng như không có lời giải.

Câu 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.
Câu 3: Số nào còn thiếu?
Câu 4: Hãy điền số thích hợp vào dấu "?"
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Đáp án chính xác là 61.866 quả bóng.

Chỉ cần lên tra Google xem trong phim Ups, đạo diễn đã sử dụng bao nhiêu quả bóng để đưa ngôi nhà bay lên cao, sau đó nhân với 3 sẽ ra kết quả.

Câu 2:

Số cần điền là 11.

Có bốn hình, tổng bốn số ở mỗi hình đều bằng 30. Ta có:

9 + 8 + 7 + 6 = 30.

14 + 4 + 6 + 6 = 30.

4 + 5 + 15 + 6 = 30.

9 + 5 + 5 + 11 = 30.

Câu 3:

Số cần điền là 24.

Chia đường tròn thành hai nửa. Số bất kỳ ở nửa bên trái nhân 3 (số ở giữa) sẽ được số ở vị trí đối xứng với nó ở nửa bên phải. Ta có:

2 x 3 = 6.

5 x 3 = 15.

3 x 3 = 9.

8 x 3 = 24.

Câu 4:

Số cần điền là 155.

Xét theo chiều kim đồng hồ tính từ số 1, số sau bằng số trước nhân 2 cộng 1. Ta có:

1 x 2 + 1 = 3.

3 x 2 + 1 = 7.

7 x 2 + 1 = 15.

15 x 2 + 1 = 31.

31 x 2 + 1 = 63.

63 x 2 + 1 = 127.

127 x 2 + 1 = 255.

Câu 5:

Số cần điền là 13.

Theo các cột, tổng hai số đầu trừ số thứ ba sẽ được số ở cuối. Ta có:

7 + 8 - 9 = 6.

14 + 16 - 17 = 13.

21 + 32 - 13 = 40.

Từ khóa: thông minh
5 câu đố tìm lỗi sai trong tranh

Rất ít người đủ thông minh để nhận ra tất cả điểm phi lý của các câu đố qua tranh trong thời gian một phút.

Viết bình luận của bạn