Những câu đố “dễ như ăn kẹo” nhưng nhiều người lại giải sai

Bảo Anh (T/H)

Với mỗi câu đố trong hình, các số được điền theo quy luật nhất định. Bạn hãy tìm ra quy luật đó và điền số còn thiếu.

Hãy điền số thích hợp vào dấu "?"

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Theo 4 công thức đầu tiên, ta tính được 1 chuột lướt ván = 6; 1 quả bóng bay = 1; 1 ván trượt = 2; 1 Minion cầm 4 bóng bay = 8.

=> 1 chuột = 4; 1 Minion = 4.

Tại công thức cuối, ta thấy Minion cầm 3 quả bóng bay và chuột không lướt ván, vậy đáp án đúng là: (4 + 3) + (1 + 3 x 2) x 4 = 35.

Vậy số cần điền là 35.

Câu 2:

Theo bài ta có: 3 x 3 x 8 = 72 và 3 + 3 + 8 = 14

Vậy tuổi của 3 đứa trẻ sẽ là 3; 3; 8 (tuổi)

Câu 3:

Ta có: 22 000 + 2 200 + 22 = 24 222

Vậy số cần điền là 24 222.

Câu 4:

Cộng hai số ở mỗi hàng, ta có kết quả là số đầu tiên của hàng tiếp theo.

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

3 + 2 = 5

5 + 1 = 6

6 + 4 = 10

Do đó, đáp án là 10.

Câu 5:

Cộng hai số ở mỗi hàng, ta có kết quả là số đầu tiên của hàng tiếp theo.

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

3 + 2 = 5

5 + 1 = 6

6 + 4 = 10

Do đó, đáp án là 10.

Từ khóa: thông minh
5 câu đố kiểm tra trí thông minh và sự nhanh mắt của bạn
5 câu đố kiểm tra trí thông minh và sự nhanh mắt của bạn

Năm câu đố thuộc nhiều thể loại yêu cầu người chơi tập trung, vận dụng nhiều kỹ năng và tư duy logic để hoàn thành trong 30 giây.

Viết bình luận của bạn