Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Hãy điền số còn thiếu

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 29.

Ở mỗi cụm hình, tích hai số ở trên cộng tổng hai số đó thì ra số ở dưới. Ta có:

(6 x 4) + (6 + 4) = 34.

(8 x 5) + (8 + 5) = 53.

(11 x 3) + (11 + 3) = 47.

(9 x 2) + (9 + 2) = 29.

Câu 2: Số cần điền là 8.

Ở mỗi hàng trong hình, số ở giữa bằng nửa tổng các số còn lại. Ta có:

(4 + 2)/2 = 3.

(5 + 3 + 1 + 1)/2 = 5.

(6 + 1 + 2 + 3 + 3 + 1)/2 = 8.

(7 + 2 + 4 + 3)/2 = 8.

(9 + 3)/2 = 6

Câu 3: Số cần điền là 42.

Chia mỗi hình tròn thành hai nửa trái và phải. Số trên cùng bên phải là tổng ba số bên trái. Số ở giữa bên phải là tích ba số bên trái. Số dưới cùng bên phải là tổng bình phương ba số bên trái. Ở hình cuối ta có:

1 + 5 + 4 = 10.

1 x 5 x 4 = 20.

1^2 + 5^2 + 4^2 = 42.

Câu 4: Số cần điền là 8.

Ở mỗi hàng, tổng của số tạo bởi hai chữ số đầu và số tạo bởi hai chữ số cuối chia cho hai thì được số tạo bởi hai chữ số ở giữa. Ta có:

(16 + 24)/2 = 20.

(39 + 35)/2 = 37.

(79 + 11)/2= 45.

(56 + 46)/2 = 51.

(38 + 88)/2 = 63.

Từ khóa: thông minh
Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Viết bình luận của bạn