Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh |

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Hãy điền số còn thiếu

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 29.

Ở mỗi cụm hình, tích hai số ở trên cộng tổng hai số đó thì ra số ở dưới. Ta có:

(6 x 4) + (6 + 4) = 34.

(8 x 5) + (8 + 5) = 53.

(11 x 3) + (11 + 3) = 47.

(9 x 2) + (9 + 2) = 29.

Câu 2: Số cần điền là 8.

Ở mỗi hàng trong hình, số ở giữa bằng nửa tổng các số còn lại. Ta có:

(4 + 2)/2 = 3.

(5 + 3 + 1 + 1)/2 = 5.

(6 + 1 + 2 + 3 + 3 + 1)/2 = 8.

(7 + 2 + 4 + 3)/2 = 8.

(9 + 3)/2 = 6

Câu 3: Số cần điền là 42.

Chia mỗi hình tròn thành hai nửa trái và phải. Số trên cùng bên phải là tổng ba số bên trái. Số ở giữa bên phải là tích ba số bên trái. Số dưới cùng bên phải là tổng bình phương ba số bên trái. Ở hình cuối ta có:

1 + 5 + 4 = 10.

1 x 5 x 4 = 20.

1^2 + 5^2 + 4^2 = 42.

Câu 4: Số cần điền là 8.

Ở mỗi hàng, tổng của số tạo bởi hai chữ số đầu và số tạo bởi hai chữ số cuối chia cho hai thì được số tạo bởi hai chữ số ở giữa. Ta có:

(16 + 24)/2 = 20.

(39 + 35)/2 = 37.

(79 + 11)/2= 45.

(56 + 46)/2 = 51.

(38 + 88)/2 = 63.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Thử tài suy luận qua 5 câu đố vui

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy dựa vào quy luật đó và tính toán, điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

5 câu đố giúp bạn kiểm tra IQ

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây kích thích khả năng tư duy logic não bộ của bạn.

Thử tài tinh mắt qua những câu đố "ma trận"

Bảo Anh |

Mỗi câu đố qua tranh có một điểm khác biệt, được giấu dưới những chi tiết nhỏ.

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Thử tài suy luận qua 5 câu đố vui

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy dựa vào quy luật đó và tính toán, điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

5 câu đố giúp bạn kiểm tra IQ

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây kích thích khả năng tư duy logic não bộ của bạn.

Thử tài tinh mắt qua những câu đố "ma trận"

Bảo Anh |

Mỗi câu đố qua tranh có một điểm khác biệt, được giấu dưới những chi tiết nhỏ.