Những câu đố toán học thử tài suy luận

Bảo Anh |

Dưới đây là những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra khả năng tư duy.

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu "?".

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 52.

Ta có:

19 + (1 + 9) = 29.

29 + (2 + 9) = 40.

40 + (4 + 0) = 44.

44 + (4 + 4) = 52.

Câu 2: Số cần điền là 7.

Mỗi hàng trong tam giác tạo thành một số. Số ở dưới bằng số ở trên liền kề nhân 7. Ta có:

4 x 7 = 28.

28 x 7 = 196.

196 x 7 = 1372.

Câu 3: Số cần điền là 6.

Theo mỗi cột trong hình, số dưới gấp hai lần số trên liền kề. Ta có:

9 x 2 = 18; 18 x 2 = 36.

3 x 2 = 6; 6 x 2 =12.

5 x 2 = 10; 10 x 2 = 20.

Câu 4: Số cần điền là 12.

Ở mỗi cụm hình, tích hai số ở dưới chia số ở trên thì bằng 3.

6 x 2 : 4 = 3.

2 x 12 : 8 = 3.

5 x 6 : 10 = 3.

4 x 9 : 12 = 3.

Câu 5: Số cần điền là 36.

Theo từng cột trong bảng, hiệu ba số bằng 8.

16 - 4 - 4 = 8.

24 - 8 - 8 = 8.

36 - 22 - 6 = 8.

49 - 36 - 5 = 8.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Năm câu đố thử tài nhanh trí

Bảo Anh |

Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật ở từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh |

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Thử tài suy luận qua 5 câu đố vui

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy dựa vào quy luật đó và tính toán, điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Năm câu đố thử tài nhanh trí

Bảo Anh |

Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật ở từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Những câu đố kích thích khả năng tư duy cho trẻ

Bảo Anh |

Những con số xuất hiện trong mỗi hình dưới đây đều tuân theo quy luật. Bạn hãy suy luận để điền số còn thiếu vào vị trí dấu hỏi chấm trong các câu đố dưới đây.

Những câu đố kiểm tra độ kiên nhẫn của người chơi

Bảo Anh |

Dưới đây là câu đố đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn và sử dụng tư duy của mình để có thể đưa ra đáp án chính xác.

Thử tài suy luận qua 5 câu đố vui

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có một quy luật nhất định. Bạn hãy dựa vào quy luật đó và tính toán, điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.