Những câu đố toán học thử tài suy luận

Bảo Anh

Dưới đây là những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra khả năng tư duy.

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu "?".

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 52.

Ta có:

19 + (1 + 9) = 29.

29 + (2 + 9) = 40.

40 + (4 + 0) = 44.

44 + (4 + 4) = 52.

Câu 2: Số cần điền là 7.

Mỗi hàng trong tam giác tạo thành một số. Số ở dưới bằng số ở trên liền kề nhân 7. Ta có:

4 x 7 = 28.

28 x 7 = 196.

196 x 7 = 1372.

Câu 3: Số cần điền là 6.

Theo mỗi cột trong hình, số dưới gấp hai lần số trên liền kề. Ta có:

9 x 2 = 18; 18 x 2 = 36.

3 x 2 = 6; 6 x 2 =12.

5 x 2 = 10; 10 x 2 = 20.

Câu 4: Số cần điền là 12.

Ở mỗi cụm hình, tích hai số ở dưới chia số ở trên thì bằng 3.

6 x 2 : 4 = 3.

2 x 12 : 8 = 3.

5 x 6 : 10 = 3.

4 x 9 : 12 = 3.

Câu 5: Số cần điền là 36.

Theo từng cột trong bảng, hiệu ba số bằng 8.

16 - 4 - 4 = 8.

24 - 8 - 8 = 8.

36 - 22 - 6 = 8.

49 - 36 - 5 = 8.

Từ khóa: thông minh
Năm câu đố thử tài nhanh trí

Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật ở từng câu đố trong thời gian nhanh nhất.

Viết bình luận của bạn