Thêm 4 trường thành viên Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn.
Thêm 4 trường thành viên Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn.

Thêm 5 trường thành viên, đơn vi thuộc Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn

Thanh Thanh

Thêm 5 trường thành viên, đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn (ngưỡng chất lượng đầu vào) đại học hệ chính quy năm 2020.

Đại học Đà Nẵng đã công bố ngưỡng điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc. Theo đó, điểm sàn xét tuyển phần lớn các ngành đều tăng cao (bình quân tăng từ 1-3 điểm so với năm 2019).

Cụ thể, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK) có 15 ngành. Trong đó ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 17 điểm, tăng hai điểm so với năm 2019. Tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin có điểm sàn xét tuyển là 16 điểm, tăng một điểm so với năm 2019. Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Điểm sàn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) và Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (DDI), mỗi đơn vị đều có 3 ngành (Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật máy tính và Quản trị Kinh doanh) cùng có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Điểm sàn của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn.
Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông công bố điểm sàn.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum (DDP) có 9 ngành với mức điểm sàn dao động 14-18,5. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm sàn cao nhất là 18,5. Các ngành còn lại có điểm sàn là 14 điểm.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum công bố điểm sàn.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (DDV) có 4 ngành là Quản trị và Kinh doanh quốc tế, Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Khoa học Y sinh, Khoa học Dữ liệu (đặc thù) đều có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm, tăng hai điểm so với năm 2019.

Điểm sàn của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh.
Đại học Dược Hà Nội công bố điểm sàn năm 2020. Ảnh minh họa: BVĐN.
Đại học Dược Hà Nội công bố điểm sàn năm 2020

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) đại học hệ chính quy năm 2020 là 21 điểm.

Viết bình luận của bạn