Thử tài tinh mắt qua những câu đố "ma trận"

Bảo Anh

Mỗi câu đố qua tranh có một điểm khác biệt, được giấu dưới những chi tiết nhỏ.

Câu 1:
Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Miếng chanh có màu cam.

Câu 2: Lá của bông hoa hồng này ngắn hơn các bông còn lại.

Câu 3: Bông hoa râm bụt không có lá.

Câu 4: Chiếc bánh quay về bên trái.

Câu 5: Chiếc túi không có nơ.

Những câu đố toán học giúp bạn kiểm tra tư duy

Những câu đố toán học kích thích khả năng tư duy cho bạn.

Viết bình luận của bạn