Thử tài toán học với 5 câu đố tưởng khó mà dễ không tưởng

Bảo Anh (T/H)

Mỗi câu đố có một yêu cầu riêng nhưng đều buộc bạn phải suy luận, tính toán nhanh và hợp lý để tìm ra đáp án.

Hãy điền số thích hợp vào dấu "?"

Câu 1:

Câu 2:

Câu: 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Số cần điền là 57.

Ở mỗi vế bên trái dấu bằng, số trước dấu phẩy cộng bình phương số sau dấu phẩy sẽ bằng số ở vế bên phải dấu bằng. Ta có:

2 + 4 x 4 = 18.

5 + 6 x 6 = 41.

7 + 5 x 5 = 32.

8 + 7 x 7 = 57.

Câu 2: Số cần điền là 16.

Chia hình đã cho thành bốn phần, mỗi phần có bốn ô đảm bảo trong đó có một ô màu xanh. Khi đó, tổng ba số ở ba ô màu còn lại chia cho số trong ô màu xanh sẽ bằng 5. Ta có:

(5 + 6 + 9) : 4 = 5.

(7 + 8 + 0) : 3 = 5.

(10 + 9 + 6) : 5 = 5.

(10 + 4 + 16) : 6 = 5

Câu: 3: Số cần điền là 3.

Ở mỗi cụm hình theo màu, tổng hai số đầu và cuối mỗi thanh ngang cộng căn bậc hai số ở giữa, được bao nhiêu đem chia cho số ở ô tam giác sẽ ra kết quả bằng 6.

Căn bậc hai của 25, 16 và 36 lần lượt là 5, 4, 6. Ta có:

(7 + 12 + 5) : 4 = 6.

(3 + 5 + 4) : 2 = 6.

(4 + 8 + 6) : 3 = 6.

Câu 4: Số cần điền là 17.

Ở mỗi tam giác, tổng hai số ở đáy trừ số ở giữa sẽ ra số ở đỉnh. Ta có:

7 + 4 - 2 = 9.

13 + 8 - 9 = 12.

17 + 13 - 17 = 13.

Câu 5: Số cần điền là 256.

Ba hình vuông tính từ trái sang phải, số ở hình sau bằng bình phương số ở vị trí tương đương của hình trước. Ta có:

3 ^ 2 = 9; 9 ^ 2 = 81.

1 ^ 2 = 1; 1 ^ 2 = 1.

2 ^ 2 = 4; 4 ^ 2 = 16.

4 ^ 2 = 16; 16 ^ 2 = 256.

5 câu đố "kinh điển" thách thức trí thông minh của bạn. Ảnh: Bảo Anh.
5 câu đố "kinh điển" thách thức trí thông minh của bạn

Câu đố vui toán học rất đơn giản nhưng khiến nhiều người "đau đầu". Nếu trong vòng 1 phút bạn có thể hoàn thành tất cả 5 câu đố chứng tỏ bạn sở hữu chỉ số IQ cực cao.

Viết bình luận của bạn