Thử thách trí tuệ với 5 câu đố hay

Bảo Anh

Những câu đố dưới đây tưởng khó mà dễ không tưởng, thách thức người chơi và kích thích khả năng tư duy.

Câu 1: Hãy điền số còn thiếu vào dấu ?

Câu 2: Hãy tìm xem đâu là chú gấu khác biệt với những con còn lại.

Câu 3:

Có 4 người phải qua cầu vào buổi tối và cần có ánh sáng để không bị ngã xuống sông, nhưng họ chỉ có 1 ngọn đuốc duy nhất sáng được 15 phút cuối cùng.

Huệ có thể qua cầu trong 1 phút, Hòa cần 2 phút, Hồng cần 5 phút còn Hằng mất 8 phút để qua cầu.

Mỗi lần chỉ được tối đa 2 người trên cầu, và nếu cùng nhau qua cầu thì cả 2 phải đi với tốc độ của người chậm hơn. Hỏi, làm thế nào để cả 4 cùng qua cầu trong 15 phút.

Câu 4: Làm thế nào để có được 5 cốc nước như hàng dưới mà chỉ được di chuyển 1 cốc nước ở hàng trên?

Câu 5: Hãy điền số còn thiếu vào dấu?

Đáp án

Câu 1:

Đáp án đúng là 51.

Dựa vào 2 dữ kiện đầu tiên, ta có: -3 cậu bé + 20 = 5 cậu bé + 12 (vì đều bằng 1 bác sĩ)

=> 8 cậu bé = 8 => 1 cậu bé = 1

=> 1 bác sĩ = 17

Ghép vào công thức cuối, ta tính được: 17 x ( 1 x 3) = 51

Câu 2: Con gấu số 6 có nơ đeo ngược so với những con còn lại.

Câu 3:

Câu đố có thể có nhiều đáp án, dưới đây là 1 gợi ý. Đầu tiên, Huệ và Hòa cùng nhau qua cầu hết 2 phút, Huệ mất thêm 1 phút để cầm đuốc quay trở lại.

Tiếp theo, Hồng và Hằng cùng nhau qua cầu trong 8 phút, sau đó Hòa mất 2 phút để quay trở lại bờ bên này.

Cuối cùng, Huệ và Hòa lại cùng qua cầu trong 2 phút. Tổng thời gian hết đúng 15 phút.

Câu 4: Lấy cốc số 1 đổ hết nước sang cốc số 4, rồi đặt cốc số 1 ra sau cùng (cạnh cốc số 5).

Câu 5: Đáp án đúng là 32/3

Từ công thức đầu tiên, ta tính được 1 mèo cầm bóng xanh = 5.

Từ dòng thứ 3, ta tính được 1 mèo cầm đàn = 3 => 1 bóng xanh = 2.

=> mẹ con chuột = 4.

Từ công thức thứ 2, ta tính được 1 mèo cầm đàn và ông lão = 8.

Ở công thức cuối cùng, ta thấy có 2 hình mẹ con chuột chồng lên nhau, và hình mèo cầm đàn và ông lão quay ngược lại (bằng -8), ta có: (4 x 2) - (-8) : 3 = 32/3.

5 câu đố kiểm tra trí thông minh kinh điển nhất

Dưới đây là 5 câu đố giúp bạn phát triển tư duy.

Viết bình luận của bạn