VAS công bố chính sách học phí điều chỉnh của năm học 2019-2020

T.TH

Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) vừa đưa ra chính sách học phí điều chỉnh dành cho giai đoạn Nhà trường đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, Cấp Mầm non thuộc hệ thống VAS sẽ được miễn giảm 100% học phí trong thời gian trường chính thức đóng cửa. Đối với cấp Tiểu học và Trung học, học phí sẽ được giảm tới 70%. 

Để hỗ trợ phụ huynh trong giai đoạn thử thách này, VAS đã quyết định đưa ra chính sách học phí mới, áp dụng cho năm học 2019-2020 của 3 cấp Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học như sau:

Đối với cấp Mầm non: Trong thời gian nghỉ dịch theo quy định của Nhà nước, Nhà trường không thu học phí.

Đối với cấp Tiểu học và Trung học: Trong thời gian nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà nước, Nhà trường giảm 70% học phí.

Không thu các khoản phí khác bao gồm phí ăn uống, xe đưa đón học sinh, trong giai đoạn nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà Nước.

Sau khi học sinh chính thức đi học trở lại theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, học phí và các khoản phí khác sẽ được tính bình thường theo mức phí mà Nhà trường đã niêm yết từ đầu năm học căn cứ vào tổng số tuần thực học, bao gồm cả thời gian học bù tính đến ngày kết thúc năm học dự kiến - 15.7.2020. 

Ngày 4.5, học sinh toàn tỉnh Bình Phước sẽ đi học trở lại. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước: Đảm bảo an toàn trường lớp khi học sinh đi học ngày 4.5

Ngày 4.5, học sinh tỉnh Bình Phước sẽ đi học trở lại. Sở GD&ĐT đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh để học sinh đến lớp.

Viết bình luận của bạn