Đã có hướng dẫn giảm tiền điện đợt 4

Minh Hương |

Bộ Công Thương đã có Công văn 4748/BCT-ĐTĐL hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4.

Với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt

Đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện:

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tại thời điểm ngày 30.7.2021.

Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16 tại thời điểm ngày 30.7.2021.

Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT): Khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT): Khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: 2 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 8, 9.2021.

Với cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống COVID-19

Đối tượng giảm tiền điện: Các cơ sở cách ly y tế tập trung có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện:

- Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung không thu phí hoặc có thu một số khoản chi phí theo quy định tại Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16 như:

+ Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh; chi phí xét nghiệm sàng lọc COVID-19; chi phí tiền ăn;… với người Việt Nam ở nước ngoài trở về được UBND tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội.

+ Chi phí tiền ăn với người Việt Nam ở trong nước cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội…

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

Mức hỗ trợ: Giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu trên.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 06 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12.2021.

Các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 3.6.2021 của Bộ Công Thương.

Minh Hương