Hà Nội: Yêu cầu thống kê người ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê trước 15.9

Minh Hương

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội đã có Công văn hỏa tốc số 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Thực hiện Công văn số 3009/UBND-KGVX của UBND Thành phố về việc đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn, trong đó, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội:

Tổng hợp nhu cầu trở về quê của lao động ngoại tỉnh theo đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã.

Chủ động liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, Thành phố có liên quan, chủ trì phối hợp với Công an Thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi có đủ điều kiện, báo cáo UBND Thành phố.

Do vậy, để tổng hợp nhu cầu về quê của người lao động, người dân ngoại tỉnh báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15.9.2021, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát thống kê tổng hợp danh sách theo mẫu kèm theo.

Văn bản tổng hợp gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Email: pvlatld_soldtbxh@hanoi.gov.vn (gửi cả bản giấy, bản mềm file Excel) trước ngày 14.9.2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Sẽ triển khai 4 phần mềm phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

Bộ Công an sẽ phối hợp, hỗ trợ Thành phố Hà Nội triển khai 4 phần mềm ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Viết bình luận của bạn