Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định mới

Nam Dương |

Do tiền lương tối thiểu vùng, mức lương cơ sở tăng, nên từ ngày 1.7.2024, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN) cũng có những thay đổi theo.

BHXH TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động, người dân về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng mới (từ ngày 1.7.2024) theo quy định Nghị định số 73/2024/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 74/2024/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ.

Theo đó, mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên (HS,SV) 3 tháng tổng số là 315.900 đồng, trong đó HS,SV đóng 70% là 221.130 đồng và ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% là 94.770 đồng; mức đóng 6 tháng là 631.800 đồng, HS, SV đóng là 442.260 đồng, Nhà nước hỗ trợ 189.540 đồng; mức đóng 9 tháng là 947.700 đồng, HS,SV đóng 663.390 đồng, Nhà nước hỗ trợ 284.310; mức đóng 12 tháng là 1.263.600 đồng, HS,SV đóng 884.520 đồng và Nhà nước hỗ trợ 379.080 đồng.

Mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên khi đủ điều kiện giảm phí như sau: Người thứ nhất (đóng 100%) là 1.263.600 đồng, người thứ hai (đóng 70%) là 884.520 đồng, người thứ ba (đóng 60%) là 758.160 đồng, người thứ tư (đóng 50%) là 631.800 đồng, người thứ 5 trở đi (đóng 40%) là 505.440 đồng.

Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho người tham gia là thành viên hộ cận nghèo bằng 70% x 4,5% x 2.340.000 đồng x 12 tháng = 884.520 đồng/năm. Người tham gia BHYT là thành viên hộ cận nghèo đóng bằng 30% x 4,5% x 2.340.000 đồng x 12 tháng = 379.080 đồng/năm.

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như sau: Mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, BHYT cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 46,8 triệu đồng/tháng, mức lương đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng: Vùng I là 99,2 triệu đồng/tháng, Vùng II là 88,2 triệu đồng/tháng. Mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, BHYT, BHTN thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng: Vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng.

Đối với mức đóng BHXH tự nguyện: Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện - Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 46,8 triệu đồng. Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm.

Mức hỗ trợ cụ thể: Hộ nghèo (30%): 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng; Hộ cận nghèo (25%): 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng; Người tham gia khác (10%): 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nhận BHXH một lần, thiệt thòi rất nhiều so với được nhận lương hưu

Nam Dương |

Nhiều người lao động (NLĐ) muốn nhận BHXH một lần cho những năm đã tham gia BHXH. Nhưng nếu tính ra, nhận BHXH một lần sẽ thiệt hơn rất nhiều so với việc bảo lưu nhận lương hưu.

Triển khai thực hiện hợp tác về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nam Dương |

Ngày 15.5, bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, cơ quan này bắt đầu thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) Hàn Quốc theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại văn bản số số 862/BHXH - TST ngày 29.3.2024 (Văn bản 862).

Nhận BHXH một lần, thiệt thòi rất nhiều so với được nhận lương hưu

Nam Dương |

Nhiều người lao động (NLĐ) muốn nhận BHXH một lần cho những năm đã tham gia BHXH. Nhưng nếu tính ra, nhận BHXH một lần sẽ thiệt hơn rất nhiều so với việc bảo lưu nhận lương hưu.

Triển khai thực hiện hợp tác về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nam Dương |

Ngày 15.5, bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, cơ quan này bắt đầu thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) Hàn Quốc theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại văn bản số số 862/BHXH - TST ngày 29.3.2024 (Văn bản 862).