Nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 440.000 đồng/người ở Hà Nội

Minh Hương

Mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP. Hà Nội là 440.000 đồng/tháng. Theo Nghị định 20/2021, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/người.

Nhóm đối tượng được bảo trợ xã hội gồm:

- Các đối tượng bảo trợ xã hội được quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

- Các đối tượng bảo trợ xã hội của Thành phố.

- Các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của Thành phố.

- Trẻ em, người từ đủ 16 đến dưới 22 tuổi đang học văn hóa, học nghề, học tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, học cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thuộc trường hợp: Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là người khuyết tật đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.

Có cha hoặc mẹ là người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng và người còn lại thuộc trường hợp: Bị tuyên bố mất tích; đang chấp hành án phạt tù tại trạm giam,...

- Người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp nhận, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; người nhiễm HIV/AIDS; từ đủ 16 tuổi trở lên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp; trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình; bị xâm hại tình dục, thân thể,...

Nội dung này được nhắc đến tại Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của Thành phố.

Từ khóa: Hà Nội
Bị ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Tuỳ thuộc vào trường hợp mà người lao động (NLĐ) bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch có được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Viết bình luận của bạn