Người lao động được quyền từ chối làm việc trong trường hợp nào?

Minh Hương

Người lao động được quyền từ chối làm việc nếu thuộc 3 trường hợp sau đây.

Từ ngày 1.1.2021, Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động được quyền từ chối làm việc trong những trường hợp gồm:

Trường hợp 1: Người lao động được quyền từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe.

Cụ thể, căn cứ tại Điều 5 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động có quyền từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc.

Đây là quyền lợi mới cho người lao động so với quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động 2012. Theo đó, từ ngày 1.1.2021, người lao động có quyền từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc.

Trường hợp 2: Người lao động được quyền từ chối làm việc tăng ca.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, một trong những yêu cầu để doanh nghiệp được phép sử dụng lao động tăng ca đó là được sự đồng ý của người lao động.

Do đó, từ ngày 1.1.2021, doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động tăng ca khi người lao động đồng ý. Và ngược lại, người lao động được quyền từ chối làm việc tăng ca, đặc biệt là khi làm thêm giờ, tăng ca với những công việc nguy hiểm và gây độc hại đến sức khỏe.

Tuy nhiên, người lao động có quyền từ chối làm việc nếu thấy công việc có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Trường hợp ba: Người lao động được quyền từ chối điều chuyển sau 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm.

Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Quy định này đồng nghĩa với việc người lao động được quyền từ chối điều chuyển sau 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm, trường hợp người lao động không đồng ý mà phải ngừng việc thì doanh nghiệp phải trả đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động.

Từ khóa: người lao động
Phê duyệt đào tạo nghề cho 10.000 lao động theo nhu cầu

10.000 lao động sẽ được đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn gắn với yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 2021-2025.

Viết bình luận của bạn