Nhà trường cam kết để được cấp mới thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên

Nam Dương |

Trong thời gian giãn cách xã hội, nhà trường có thể gửi văn bản cam kết sẽ nộp đủ số tiền cho cơ quan BHXH để được cấp mới hoặc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.

BHXH TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện thu tiền, gia hạn giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Theo đó, đối với việc thu tiền, cấp mới, gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục căn cứ danh sách học sinh, sinh viên đang theo học tại trường có thẻ BHYT hết hạn hoặc chưa có thẻ BHYT gửi email/tin nhắn cho học sinh, sinh viên, phụ huynh đề nghị chuyển tiền đóng BHYT cho nhà trường, nộp về cơ quan BHXH để kịp thời gia hạn thẻ BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà nhà trường không thể thực hiện việc thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên nên chưa nộp tiền hoặc nộp chưa đủ số tiền theo danh sách thì nhà trường gửi văn bản cam kết sẽ nộp đủ số tiền cho cơ quan BHXH để được cấp mới hoặc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên được kịp thời.

Trong trường hợp không thu được tiền của học sinh, sinh viên thì nhà trường có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ quan BHXH.

Ngay sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Nhà trường thực hiện thu và nộp đầy đủ số tiền BHYT học sinh, sinh viên cho cơ quan BHXH theo quy định.

BHXH TPHCM cũng khuyến cáo các cơ sở giáo dục khẩn trương hướng dẫn học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy trong năm học 2021-2022. Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm triển khai đến từng em học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh đảm bảo 100% các em HSSV cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID.

 Để đảm bảo quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên, BHXH TPHCM đề nghị nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền cho các em học sinh, sinh viên để các em nắm rõ lợi ích khi tham gia BHYT, đảm bảo năm học 2021-2022 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM.


Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn người dùng BHYT cấp, đổi thẻ khi không thay đổi thông tin

Minh Hương |

BHXH Việt Nam có Công văn 2701/BHXH-TST về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không thay đổi thông tin.

Hướng dẫn giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Minh Hương |

Bảo hiểm Việt Nam ban hành Công văn 2634/BHXH-GĐĐT hướng dẫn thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện phương thức thanh toán theo định suất.

Huy động các nguồn hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 2396/BHXH-TST về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Lên mạng gia hạn BHYT hộ gia đình, đóng BHXH tự nguyện

Nam Dương |

Người dân (đặc biệt là người đang phải ở trong các khu cách ly hoặc phong tỏa không đi ra ngoài được) có thể lên mạng để gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, đóng BHXH

Hướng dẫn người dùng BHYT cấp, đổi thẻ khi không thay đổi thông tin

Minh Hương |

BHXH Việt Nam có Công văn 2701/BHXH-TST về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không thay đổi thông tin.

Hướng dẫn giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Minh Hương |

Bảo hiểm Việt Nam ban hành Công văn 2634/BHXH-GĐĐT hướng dẫn thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện phương thức thanh toán theo định suất.

Huy động các nguồn hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 2396/BHXH-TST về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Lên mạng gia hạn BHYT hộ gia đình, đóng BHXH tự nguyện

Nam Dương |

Người dân (đặc biệt là người đang phải ở trong các khu cách ly hoặc phong tỏa không đi ra ngoài được) có thể lên mạng để gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, đóng BHXH