Quy trình giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã ban hành Thông báo 3011/TB-BHXH về quy trình, hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19 theo cơ chế một cửa.

Cụ thể, đối với quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, ban hành mới Quy trình giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Hồ sơ giấy mã số 600EG; Hồ sơ điện tử mã số 600e).

Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) theo cơ chế một cửa, ban hành mới PGNHS mẫu số 600EG: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quy trình giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động:

1.1. Lập Mẫu D02-LT gửi cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

1.2. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ do cơ quan BHXH chuyển đến qua địa chỉ thư điện tử, Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: điều chỉnh, nộp lại Mẫu số 1 theo quy định tại điểm 1.1 nêu trên.

2. Văn Phòng, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử trên phần mềm TNHS: chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu.

- Tiếp nhận hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính: scan toàn bộ hồ sơ đính kèm vào phần mềm TNHS, ký số. Chuyển hồ sơ scan trên phần mềm TNHS và hồ sơ giấy cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu.

3. Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

Tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy từ Văn phòng/Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra, đối chiếu Mẫu D02-LT với dữ liệu trên phần mềm quản lý thu:

 - Trường hợp hồ sơ, dữ liệu khớp đúng:

+ Cập nhật Mẫu D02-LT vào phần mềm TST.

+ Đính kèm Mẫu D02-LT đã cập nhật vào phần mềm TNHS (tích chọn gửi mail cho đơn vị), chuyển hồ sơ đến Văn phòng/Bộ phận Trả kết quả.

- Trường hợp không khớp đúng:

Ghi rõ lý do vào Phiếu Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02) trên phần mềm TNHS, chuyển hồ sơ đến Văn phòng/Bộ phận trả kết quả.

4. Văn phòng, Bộ phận trả kết quả:

- Tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu, gửi kết quả hồ sơ điện tử cho đơn vị qua phần mềm TNHS; hồ sơ giấy gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Gia hạn kịp thời để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Nam Dương |

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên sẽ được cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Người lao động đi làm phải phòng, chống COVID-19 thế nào?

Minh Hương |

Bộ Y tế đã ban hành Công văn 6666/BYT-MT về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, theo đó, hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 người lao động cần thực hiện.

Người lao động làm thêm giờ tại nhà có được tính lương làm thêm giờ không?

Minh Hương |

Với tình hình hiện nay, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về thời gian làm thêm giờ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tử vong do COVID-19

Minh Hương |

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Gia hạn kịp thời để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Nam Dương |

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên sẽ được cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Người lao động đi làm phải phòng, chống COVID-19 thế nào?

Minh Hương |

Bộ Y tế đã ban hành Công văn 6666/BYT-MT về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, theo đó, hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 người lao động cần thực hiện.

Người lao động làm thêm giờ tại nhà có được tính lương làm thêm giờ không?

Minh Hương |

Với tình hình hiện nay, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về thời gian làm thêm giờ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tử vong do COVID-19

Minh Hương |

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.