NLĐ nghỉ cộng dồn 5 ngày không có lý do chính đáng trong vòng 30 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải. Ảnh: Nam Dương
NLĐ nghỉ cộng dồn 5 ngày không có lý do chính đáng trong vòng 30 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải. Ảnh: Nam Dương

Trưởng phòng ký quyết định thôi việc, không được hưởng TCTN đúng không?

Nam Dương

Trong tuần qua, Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được một số câu hỏi của bạn đọc liên quan đến quyền lợi của NLĐ về chấm dứt đóng BHXH và trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

NLĐ nghỉ quá 5 ngày, có báo giảm BHXH được không?

Bạn đọc có email maytrangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi:  Công ty (Cty) tôi có trường hợp NLĐ nhập viện mổ ruột thừa (nội soi) từ ngày 3.4 - 4.4. Bác sĩ có cho giấy nghỉ thêm đến ngày 10.4, sau đó, NLĐ xin phép công ty cho nghỉ thêm đến ngày 16.4 đi làm lại và được đồng ý. Nhưng đến ngày 23.4, NLĐ mới vào làm lại (nghỉ không phép 6 ngày). Ngày 28.4, NLĐ này tiếp tục nghỉ không phép, ngày 2.5 nghỉ không phép và từ ngày 7.5 đến 15.5  tiếp tục nghỉ không vào làm việc. Cty gọi điện thoại thì NLĐ thông báo bệnh nằm viện không đi làm được, nhưng không mang giấy tờ bệnh viện vào xin phép. Cty có thể báo giảm BHXH với người này không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Để báo giảm không đóng BHXH, thì Cty phải chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đó. Khoản 8, điều 36 BLLĐ 2012 quy định: HĐLĐ chấm dứt khi NLĐ bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3, điều 125 của bộ luật này.

Điều 126 BLLĐ 2012 quy định NSDLĐ áp dụng trong những trường hợp sau đây: 1. NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; 2. NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. Tái phạm là trường hợp NLĐ lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại điều 127 của bộ luật này; 3. NLĐ tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Theo thông tin bạn cung cấp, thì NLĐ đó đã tự ý bỏ việc cộng dồn quá 5 ngày trong vòng 30 ngày, do đó Cty bạn có quyền kỷ luật sa thải sau đó chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đó rồi báo giảm BHXH. Xin lưu ý, khi xử lý kỷ luật, Cty bạn phải tuân thủ đúng quy định tai điều 30 Nghị đinh 05/2015/NĐ-CP.

Nghỉ hưu thì thôi hưởng TCTN

Bạn đọc có số điện thoại 0908810XXX gọi điện thoại đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961360559 hỏi: Tôi là nữ, đã đóng BHXH được 31 năm và còn 8 tháng nữa thì đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu giờ tôi xin nghỉ việc thì có đủ điều kiện hưởng TCTN không?

Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:  Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng TCTN như sau: NLĐ quy định tại khoản 1, điều 43 của luật này đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: a) NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1, điều 43 của luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1, điều 43 của luật này; 3. Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, điều 46 của luật này (trong vòng 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc – PV)

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về số tuổi sẽ không được hưởng TCTN, mà chỉ quy định nếu NLĐ chấm dứt HĐLĐ để hưởng lương hưu hoặc chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì sẽ không được hưởng TCTN. Do đó, nếu chấm dứt HĐLĐ bây giờ bạn vẫn được hưởng TCTN.

Điều 54 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau: 1. NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1, điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Như vậy, khi bạn đủ 55 tuổi, đi làm thủ tục hưởng lương hưu thì sẽ không được hưởng TCTN nữa.

Phải ký đúng thẩm quyền mới được hưởng TCTN

Bạn đọc có số điện thoại 02838984XXX gọi điện thoại đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động 0961360559 hỏi: Cty giao cho Trưởng phòng hành chính ký HĐLĐ và ký quyết định cho thôi việc. Đến khi đến Trung tâm dịch vụ việc làm để đăng ký thất nghiệp thì trung tâm này không chịu cho hưởng TCTN như vậy có đúng không?

Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 15 BLLĐ 2012 quy định: HĐLĐ là sự thoả thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khoản 2, điều 3 BLLĐ 2012 quy định: NSDLĐ là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Điều 85 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX, Phần này.

Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy, nếu trưởng phòng hành chính của Cty bạn không phải là người đại diện theo pháp luật của Cty hoặc không phải là người được người đại diện theo pháp luật của Cty ủy quyền cho ký HĐLĐ và quyết định thôi việc, thì việc Trung tâm Dịch vụ việc làm từ chối không cho bạn hưởng TCTN là có cơ sở.  

Phải đóng BHXH tối thiểu 20 năm mới được nghỉ hưu.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm mới được nghỉ hưu?

Bạn đọc có email namphuongx@xxx hỏi: Nữ giám đốc của một công ty TNHH khi đến tuổi nghỉ hưu (55 tuổi), mà tổng thời gian tham gia BHXH được 15 năm, như vậy có đủ điều kiện để hưởng lương hưu không? Nếu muốn tiếp tục tham gia BHXH tiếp tục có được không và thời gian tham gia đóng BHXH tối đa được mấy năm?

Viết bình luận của bạn