Từ năm 2021, thêm 3 trường hợp công ty được đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Ảnh minh hoạ: Minh Hương
Từ năm 2021, thêm 3 trường hợp công ty được đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Ảnh minh hoạ: Minh Hương

Từ năm 2021, thêm 3 trường hợp công ty được đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Minh Hương

So với quy định hiện hành, Bộ luật lao động 2019 đã bổ sung thêm nhiều trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Theo đó, sẽ thêm 3 trường hợp công ty được đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động từ 2021:

- Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019 (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.

- Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Bộ luật lao động 2019 khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Người lao động được phỏng vấn trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh Quang Minh.
Hơn 1.000 vị trí việc làm đang chờ người lao động

Phiên giao dịch việc làm lưu động thu hút hàng chục doanh nghiệp tham gia với 1.054 chỉ tiêu tuyển dụng.

Viết bình luận của bạn