Hình thức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ thay đổi từ 24.10

Minh Hương

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017.

Trong đó, về hình thức thi đối với các kỹ năng nghe, đọc, viết, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung như sau:

Các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.

Từ ngày 1.7.2023, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính.

Như vậy, theo quy định này, từ ngày 1.7.2023 sẽ không còn hình thức thi trên giấy đối với các kỹ năng nghe, đọc, viết như hiện nay.

Ngoài ra, từ ngày 24.10.2021 - thời điểm có hiệu lực của Thông tư 24, các đơn vị sau đây được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, gồm:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học - ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập.

Thông tư mới không còn quy định các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Thông tư Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24.10.2021.

TP.HCM kêu gọi hỗ trợ máy tính, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn

Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện trang bị các thiết bị điện tử để học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM kêu gọi hỗ trợ cho học sinh khó khăn năm học 2021 - 2022.

Viết bình luận của bạn