Hội thi giáo viên dạy giỏi cần lưu ý điều gì?

Minh Hương |

Thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động nhằm tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng giáo dục. Dưới đây là những quy định mới nhất về thi giáo viên dạy giỏi.

Không bắt buộc thi giáo viên dạy giỏi

Nguyên tắc của Hội thi giáo viên dạy giỏi dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi.

Chu kỳ thi giáo viên dạy giỏi

Căn cứ Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi, Hội thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức ở 3 cấp là: Cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó:

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện được tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần. Hội thi cấp trường do nhà trường tổ chức, cấp huyện do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nội dung thi giáo viên dạy giỏi

- Thực hành một hoạt động giáo dục (đối với trường mầm non) hoặc một tiết dạy (đối với cơ sở giáo dục phổ thông) cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục, tiết học tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em, học sinh của nhóm, lớp đó.

- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em (với trường mầm non) hoặc một biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học sinh (với các cơ sở giáo dục phổ thông) của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Giáo viên tham gia Hội thi không được dạy trước, dạy thử

Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

Tuy nhiên, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy là không quá 2 ngày trước thời điểm thi.

Thời gian bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 1 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi;

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 3 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2 mới nhất

Minh Hương |

Lộ trình giáo viên cấp 1, cấp 2 nâng chuẩn được chia thành nhiều giai đoạn.

3 nội dung quan trọng về thăng hạng viên chức là giáo viên

Minh Hương |

Nghị định 115/2020/NĐ-CP mới đây đã hướng dẫn 3 nội dung đáng chú ý về thăng hạng viên chức là giáo viên.

Giáo viên không đạt chuẩn trong 2 năm có thể không được giảng dạy

Minh Hương |

Từ ngày 10.10, việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo sẽ có hiệu lực.

Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2 mới nhất

Minh Hương |

Lộ trình giáo viên cấp 1, cấp 2 nâng chuẩn được chia thành nhiều giai đoạn.

3 nội dung quan trọng về thăng hạng viên chức là giáo viên

Minh Hương |

Nghị định 115/2020/NĐ-CP mới đây đã hướng dẫn 3 nội dung đáng chú ý về thăng hạng viên chức là giáo viên.

Giáo viên không đạt chuẩn trong 2 năm có thể không được giảng dạy

Minh Hương |

Từ ngày 10.10, việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo sẽ có hiệu lực.