Tuyển sinh cao đẳng có thể không cần bằng tốt nghiệp THPT từ hôm nay

Minh Hương

Hôm nay (22.8) là ngày chính thức có hiệu lực của Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Một trong những nội dung mới nổi bật của Thông tư này đó là tuyển sinh cao đẳng có thể không cần bằng tốt nghiệp THPT.

Theo đó, tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 05 quy định về đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng đã có một số thay đổi so với trước đây. Cụ thể:

- Người có bằng tốt nghiệp THPT (trước đây, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 07/2019 quy định học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương).

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

(Trước đây, quy định là người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa THPT).

Trường hợp người học dự tuyển vào các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe; nghệ thuật và an ninh, quốc phòng thì còn phải đáp ứng các điều kiện của chuyên ngành liên quan (quy định mới được bổ sung).

Như vậy, người không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng có bằng tốt nghiệp trung cấp và đáp ứng một trong các điều kiện sau thì vẫn thuộc đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, gồm:

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; 

- Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT; 

- Đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT.


TP.HCM: Đề xuất công chức đeo thẻ, mặc đồng phục gắn logo khi ra đường

Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất phải thực hiện đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, thẻ ngành, thẻ khi ra đường,...

Viết bình luận của bạn