Chi tiết lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1, cấp 2 mới nhất

Minh Hương

Lộ trình giáo viên cấp 1, cấp 2 nâng chuẩn được chia thành nhiều giai đoạn.

Việc xác định lộ trình và tổ chức thực hiện lộ trình nâng chuẩn giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy.

Đồng thời, việc nâng chuẩn giáo viên phải được thực hiện đúng lộ trình theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với giáo viên cấp 1: Lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 1 được thực hiện thành hai giai đoạn (từ ngày 1.7.2020 đến 31.12.2030):

Giai đoạn 1: Từ ngày 1.7.2020 đến 31.12.2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

Giai đoạn 2: Từ ngày 1.1.2026 đến 31.12.2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Đối với giáo viên cấp 2: Lộ trình nâng chuẩn giáo viên cấp 2 được thực hiện thành hai giai đoạn (từ ngày 1.7.2020 đến 31.12.2020):

Giai đoạn 1: Từ ngày 1.7.2020 đến 31.12.2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

Giai đoạn 2: Từ ngày 1.1.2026 đến 31.12.2025, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Để đảm bảo quyền lợi đối với giáo viên tham gia nâng chuẩn, quyền của giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn như sau:

Được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian; được hỗ trợ tiền đóng học phí (áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật đối với sinh viên sư phạm);

Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục;

Được hưởng 100 % lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

3 nội dung quan trọng về thăng hạng viên chức là giáo viên

Nghị định 115/2020/NĐ-CP mới đây đã hướng dẫn 3 nội dung đáng chú ý về thăng hạng viên chức là giáo viên.

Viết bình luận của bạn