18 thôn vườn trầu

Sài Gòn dần vắng bóng chợ trầu cau

NGUYỄN HỮU HUY |

Hình ảnh lá trầu vàng, trái cau xanh đã tạo nên địa danh “18 thôn vườn trầu xứ Bà Điểm -  Hóc Môn” vang bóng một thời.