7 thành viên của GOT7 rời JYP

JYP Entertainment xác nhận 7 thành viên GOT7 rời công ty

An Nhiên |

Không ngoài dự đoán, JYP Entertainment đã xác nhận rằng các thành viên của GOT7 sẽ rời công ty quản lý.