bảo hiểm phòng chống dịch COVID-19

Grab dành 70 tỷ đồng hỗ trợ đối tác và cộng đồng phòng chống dịch COVID-19

T.TH |

Ngày 30.3, tiếp tục thực hiện sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng tại Việt Nam, siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab công bố phê duyệt một khoản ngân sách lên đến 70 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD) nhằm hỗ trợ Chính phủ và hỗ trợ tài chính trực tiếp cho một số đối tác nhà hàng, đối tác tài xế đang hoạt động trên nền tảng Grab, cũng như chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.