Bệnh zona

Moderna phát triển vaccine Zona dựa trên công nghệ mRNA

Hà Anh |

Moderna đang phát triển 3 loại vaccine mới dựa trên cùng một công nghệ được sử dụng cho vaccine COVID-19 của hãng, trong đó có một loại vaccine cho bệnh Zona. 

Phân biệt viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang và bệnh zona

Hà Lê |

Biểu hiện tổn thương của viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang với bệnh zona thường dễ bị nhầm lẫn với nhau, vậy cách phân biệt như thế nào?