Biên chế viên chức

Viên chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp khi nào?

Minh Phương |

3 trường hợp viên chức tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp.