Bloody Heart tập cuối

Rating tập cuối của "Bloody Heart" tăng trở lại

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Rating tập cuối của bộ phim "Bloody Heart" đã tăng trở lại sau khi bị giảm nhẹ ở tập 15.