Bồi thường

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật bồi thường thế nào?

Minh Hương |

Từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, mức bồi thường khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Năm 2021: Trường hợp nào NLĐ đơn phương nghỉ việc không phải bồi thường?

Minh Hương |

Theo quy định hiện hành, người lao động nghỉ việc trái pháp luật sẽ phải bồi thường. Tuy nhiên từ 1.1.2021, lao động nghỉ việc không báo trước sẽ không còn bồi thường.