Cá chết sông La Ngà

Điều tra nguyên nhân cá bè chết gần 1.000 tấn trên sông La Ngà

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.5, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến gần 1.000 tấn cá bè của người dân xã La Ngà và xã Phú Ngọc  (H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) lại chết trắng bè.