Cảm ơn cuộc đời 2020

"Cảm ơn cuộc đời" - hành trình sứ mệnh từ trái tim

Thái An |

Chương trình "Cảm ơn cuộc đời 2020" do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế gây chú ý với khán giả bởi những câu chuyện nhiều cảm xúc.