Tin bài mới nhất căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia).