Carbon

IMF tăng ước tính trợ cấp nhiên liệu hóa thạch toàn cầu

Hà Anh |

Nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính trợ cấp nhiên liệu hóa thạch (xăng dầu, than, khí đốt...) toàn cầu vào khoảng 6.000 tỉ USD.