Công ty SAVISTA

Salink Pro - Ứng dụng kênh kết nối cư dân chung cư với ban quản lý

Anh Tú |

Ứng dụng Salink Pro được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của cư dân hiện đại. Chính thức đưa vào triển khai, Salink Pro sẽ được sử dụng tại hơn 20.000 căn hộ trên cả nước do Savista đang quản lý vận hành.