COVID-19 ở Đức

Đức tưởng nhớ gần 80.000 người tử vong vì COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Hôm nay, Đức tưởng nhớ gần 80.000 bệnh nhân đã mất vì đại dịch mặc dù nước này đang vật lộn để tìm cách kiềm chế những làn sóng gia tăng của COVID-19.