Đại siêu thị

Đại siêu thị Big C đổi tên thương hiệu thành GO!

T.TH |

Cuối tháng 12.2020 và đầu tháng 1.2021, Central Retail Việt Nam đã công bố từng bước đổi tên đại siêu thị Big C thành đại siêu thị GO!. Theo đó, các đại siêu thị GO! khi hoàn tất việc đổi tên, cũng được cải tiến không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến trải nghiệm khách hàng hoàn toàn mới.