Đấu kiếm

Kiếm thủ Vũ Thành An bị đình chỉ tập luyện

Như Thuỳ |

Kiếm thủ Vũ Thành An bị đình chỉ tập luyện tại đội đấu kiếm Hà Nội và đội tuyển quốc gia sau sự cố xô xát với đồng đội.