Điểm check-in Đà Lạt

Đến Đà Lạt check-in nhà ga cổ nhất Đông Dương

Hạ Nguyên |

Ga xe lửa Đà Lạt được biết đến là nhà ga cổ nhất Đông Dương, đây cũng là nhà ga duy nhất khu vực Tây Nguyên.