Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn

Thái Anh |

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học chính quy năm 2021 là 20 điểm.