Điện gia dụng

Philips Domestic Appliances đổi tên thành Versuni cùng loạt sản phẩm mới

Vinh Phú |

Ngày 25.4, Philips Domestic Appliances (DA) Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng 2023 đồng thời thông báo đổi tên công ty thành Versuni.