Diễn viên Kim Hạnh

DV Hồng Kim Hạnh cùng đồng đội trao bà con 1.500 túi thuốc miễn phí cho F0

DI PY |

Tính đến 30.09.2021, hơn 500 túi thuốc (trong 1500 túi dự kiến)  “F0 không cô đơn” đã được các tình nguyện viên trao đến những F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn TP.HCM.