Diễn viên Phim Bloody Heart

Rating tập cuối của "Bloody Heart" tăng trở lại

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Rating tập cuối của bộ phim "Bloody Heart" đã tăng trở lại sau khi bị giảm nhẹ ở tập 15.

"Bloody Heart" tiếp tục lập được thành tích mới về rating

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Gần đến hồi kết, bộ phim "Bloody Heart" ngày càng nhận được sự quan tâm của khán giả.